ประเทศและโปรโมชั่น

**ทุกโปรโมชั่น บริการฟรี แบตเตอรี่สำรอง Power Bank ขนาด 2,100mAh **

วันที่เดินทาง

.
.

สถานที่จัดส่ง

บริการเสริม

ประกันความเสี่ยง กรณีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ลูกค้ามากกว่า 80% เลือกใช้บริการเสริมนี้
จำนวน
เครื่อง
เช่าแบตเตอรี่สำรอง Power Bank ขนาด 5,200 mAh สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม 20 ชั่วโมง (ขนาดความจุมากกว่าและใช้งานได้ยาวนานกว่า แบบแถม)

ข้อมูลส่วนตัว